Projektų administraviams

Teikiama administravimo pagalba įgyvendinant projektus, gavusius Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų fondų paramą. Ši paslauga susideda iš reikiamos dokumentacijos rengimo prieš ir po paramos gavimo, sutarčių rengimo, viešųjų pirkimų organizavimo ir administravimo, projektų eigos ir pakeitimų priežiūros, tarpininkavimo su Įgyvendinančiaja institucija, finansinio administravimo, mokėjimų prašymų ir ataskaitų rengimo, bei projekto viešinimo.
Teikiant projektų administravimo paslaugas reikia tinkamos kompetencijos ir išsilavinimo, mūsų specialistai atsakingai ir kvalifikuotai teikia visas paslaugas reikalingas administruojant projektus.