Projektų rengimas

Tai plati ir daug specifinių žinių reikalaujanti veikla. Klientų konsultavimas dėl galimybių gauti finansavimą pagal atitinkamas priemones, atliekami tyrimai dėl investicijų pritraukimo galimybių bei siūlomos reikiamos dokumentacijos parengimo paslaugos, siekiant pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimu.
Mūsų įmonė teikia šias projektų rengimo paslaugas: konsultavimas idėjos tinkamumo klausimais, konsultavimas investiciniais klausimais, paraiškų paramai gauti užpildymas, verslo planų, galimybių studijų, energetinių auditų, investicinių projektų rengimo darbai. Taip pat esame rengę strateginio planavimo, investicijų pritraukimo, įvaizdžio gerinimo strategijas, galimybių studijas ir įvairius tyrimus.