Projektų viešinimas

Teikiame ES projektų viešinimo paslaugas, apimančias visas esmines reikalaujamas viešinimo dalis - rengiame straipsnius ir pranešimus spaudai apie projektų įgyvendinimą, informacinius pranešimus agentūroms, specialiuosius leidinius apie projektus, organizuojame konferencijas, mokymus, informacijos sklaidos seminarus, informacinių stendų maketavimą, jų statybos derinimą ir pastatymo darbus. Baigus įgyvendinti projektą informacinis laikinas stendas pakeičiamas nuolatiniu aiškinamuoju stendu.