Viešųjų pirkimų organizavimas

Viešieji pirkimai yra neatsiejama ES paramos projektų rengimo bei administravimo dalis. Kvalifikuoti įmonės teisininkai rengia viešųjų pirkimų dokumentaciją, organizuoja viešųjų pirkimų konkursus bei prižiūri jų eigą. Siekiame, kad viešieji pirkimai būtų skaidrūs ir padėtų įgyvendtinti viešąjį interesą atitinkančius ES projektus.